ULUSLARARASI EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

“Görünmeyen Dostlar Melekler” Kitabı Yarışma Şartnamesi

"Görünmeyen Dostlar Melekler" kitabının okunması ve anlaşılması için başlattığımız yarışmaya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Okunan kitap aynı olsa da her kademenin sınav süresi, soru şekli ve ölçme değerlendirmesi farklı olacaktır. Ayrıca imtihan; online olacağından, herkes internetten gireceği ve bir gözetmen kontrolünde olmayacağı için birtakım kriterler belirlemek zorunda kaldık.
Bu noktada bizi anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederiz. Buna göre; 

 İlkokullar Kategorisi Yarışma Şartnamesi


1. Yarışmaya kaydolan öğrencilerin, başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını kayıt sayfasından kontrol etmesi gerekmektedir. 
2. Öğrenciler, sınava online olarak www.ulued.org adresinden gireceklerdir. Yarışma sonuçları da yine bu adresten duyurulacaktır.
3. Öğrenciler, sınav esnasında başkasından destek almamalı, kitaba bakmamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruları başkalarıyla sosyal medya vb. ortamlarda paylaşmamalıdır. Bu ve bunlara benzer kurallara uymayan öğrencilerin sınavı iptal edilecektir. Unutmayalım ki, Rabbimiz ve Görünmeyen Dostlarımız bizleri görmektedir.
4. Kayıt olan öğrencilerin belirttikleri telefon numaralarına 20 Ocak’tan itibaren SMS ile şifre gönderilecektir. Sınava bu şifre ile girebileceklerdir. 22 Ocak'a kadar kendisine SMS ulaşmayanlar, 0(553)476 75 36 numaralı telefondan şifrelerini öğrenebilirler.
5. Sınav için, 24 Ocak 2021 Pazar günü saat 12.00’de sistem açılacaktır. Sisteme; telefon numarası, şifre ve Öğrenci Adı Soyadı ile giriş yapılacaktır. Ayrıca yayınlanan bu kriterler ekrana gelecek ve öğrenciler “okudum, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretledikten sonra 12.10’da sınav başlayacaktır.
6. Sınava zamanında girip cevapları en kısa sürede göndermek esastır. Buna göre aynı puanı alan öğrenciler olursa, sınavını önce bitiren öğrenci sıralamada öne geçer.
Misal: 12.40’ta sınavı bitirip tam puan alan bir öğrenci ile 12.50’de bitirip tam puan alan bir öğrenci karşılaştırıldığında 12.40’ta bitiren öğrenci birinci, 12.50’de bitiren öğrenci ise, ikinci kabul edilir. Bunlara rağmen aynı puanı alıp aynı zaman diliminde (saniye ve saliselere bakılacaktır) gönderip dereceye giren öğrenciler olursa sadece onlar için ek sınav yapılacaktır.
7. Sorular çoktan seçmeli ve 3 şıklı olacaktır.
8. Sınav süresi 50 dakika olup saat 13.00’te sistem kapanacaktır. (Sisteme geç giren öğrencilere ek süre verilmeyecektir.)
9. Sınavda 40 soru sorulacak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin verdiği her yanlış cevap için (asıl ve yedek sorular dahil) toplam puanından 0, 25 puan eksilecektir.
10. 5 tane de yedek soru sorulacaktır. Yedek soruları cevaplayanlar, buna göre ek puan alacaklardır. Yedek sorularda her sorunun puanı yanına yazılacaktır. (Tam puan alan öğrenciler olursa, yedek sorulara bakılacak, buna göre derecelendirme yapılacaktır. Bunlara rağmen aynı puanı alıp aynı zaman diliminde gönderip dereceye giren öğrenciler olursa sadece onlar için ek sınav yapılacaktır)
11. Her yarışmacı için soruların sırası ve şıkların yerleri karışık olarak verilecektir.
12. Derneğimizden kaynaklanmayan internet ve elektrik kesintisi gibi durumlardan derneğimiz sorumlu değildir.
13. Burada belirtilmeyen durumlarda Ulued Yarışma Komisyonu’nun alacağı kararlar geçerli olacaktır.


Ortaokullar Kategorisi Yarışma Şartnamesi


1. Kaydolan öğrenciler, başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını kayıt sayfasından kontrol etmesi gerekir.
2. Öğrenciler, sınava online olarak www.ulued.org adresinden gireceklerdir. Yarışma sonuçları da bu adresten duyurulacaktır.
3. Öğrenciler, sınav esnasında başkasından destek almamalı, kitaba bakmamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruları başkalarıyla sosyal medya vb. ortamlarda paylaşmamalıdır. Bu ve bunlara benzer kurallara uymayan öğrencilerin sınavı iptal edilecektir. Unutmayalım ki, Rabbimiz ve Görünmeyen Dostlarımız bizleri görmektedir.
4. Kaydolan öğrencilerin belirttikleri telefon numaralarına 20 Ocak’tan itibaren SMS ile şifre gönderilecektir. Bu şifre ile sınava girebileceklerdir. 22 Ocağa kadar kendisine SMS ulaşmayanlar, 0(553)476 75 36 numaralı telefondan şifrelerini öğrenebilirler.
5. Sınav için, 24 Ocak 2021 Pazar günü saat 14.00’da sistem açılacaktır. Sisteme; telefon numarası, şifre ve Öğrenci Adı Soyadı ile giriş yapacaklardır. Yayınlanan bu kriterler ekrana gelecek ve öğrenciler “okudum, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretledikten sonra 14.10’da sınav başlayacaktır.
6. Sınava zamanında girip cevapları en kısa sürede göndermek esastır. Buna göre aynı puanı alan öğrenciler olursa, sınavını önce bitiren öğrenci sıralamada öne geçer.
7. Sorular çoktan seçmeli ve 4 şıklı olacaktır.
8. Süre 50 dakika olup 15.00’da sistem kapanacaktır. (Sisteme geç giren öğrencilere ek süre verilmeyecektir)
9. 40 soru sorulacaktır. 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin verdiği her yanlış cevap için (asıl ve yedek sorular dahil) toplam puanından 0,50 puan eksilecektir.
10. 5 tane de yedek soru sorulacaktır. Yedek soruları cevaplayanlar, buna göre ek puan alacaklardır. Her sorunun puanı yanına yazılacaktır. (Tam puan alan öğrenciler olursa, yedek sorulara bakılacak, buna göre derecelendirme yapılacaktır. Bunlara rağmen aynı puanı alıp aynı zaman diliminde gönderip dereceye giren öğrenciler olursa sadece onlar için ek sınav yapılacaktır)
11. Derneğimizden kaynaklanmayan internet ve elektrik kesintisi gibi durumlardan derneğimiz sorumlu değildir.
12. Burada belirtilmeyen durumlarda Ulued Yarışma Komisyonu’nun alacağı kararlar geçerli olacaktır.

 Lise Kategorisi Yarışma Şartnamesi


1. Kaydolan öğrenciler, başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını kayıt sayfasından kontrol etmesi gerekir.
2. Öğrenciler, sınava online olarak www.ulued.org adresinden gireceklerdir. Yarışma sonuçları da bu adresten duyurulacaktır.
3. Öğrenciler, sınav esnasında başkasından destek almamalı, kitaba bakmamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruları başkalarıyla sosyal medya vb. ortamlarda paylaşmamalıdır. Bu ve bunlara benzer kurallara uymayan öğrencilerin sınavı iptal edilecektir. Unutmayalım ki, Rabbimiz ve Görünmeyen Dostlarımız bizleri görmektedir.
4. Kaydolan öğrencilerin belirttikleri telefon numaralarına 20 Ocak’tan itibaren SMS ile şifre gönderilecektir. Bu şifre ile sınava girebileceklerdir. 22 Ocağa kadar kendisine SMS ulaşmayanlar, 0(553)476 75 36 numaralı telefondan şifrelerini öğrenebilirler.
5. Sınav için, 24 Ocak 2021 Pazar günü saat 16.00’da sistem açılacaktır. Sisteme; telefon numarası, şifre ve Öğrenci Adı Soyadı ile giriş yapacaklardır. Yayınlanan bu kriterler ekrana gelecek ve öğrenciler “okudum, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretledikten sonra 16.10’da sınav başlayacaktır.
6. Sınava zamanında girip cevapları en kısa sürede göndermek esastır. Buna göre aynı puanı alan öğrenciler olursa, sınavını önce bitiren öğrenci sıralamada öne geçer.
7. Sorular çoktan seçmeli ve 5 şıklı olacaktır.
8. Süre 50 dakika olup 17.00’da sistem kapanacaktır. (Sisteme geç giren öğrencilere ek süre verilmeyecektir)
9. 40 soru sorulacaktır. 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin verdiği her yanlış cevap için (asıl ve yedek sorular dahil) toplam puanından 0,50 puan eksilecektir.
10. 5 tane de yedek soru sorulacaktır. Yedek soruları cevaplayanlar, buna göre ek puan alacaklardır. Her sorunun puanı yanına yazılacaktır. (Tam puan alan öğrenciler olursa, yedek sorulara bakılacak, buna göre derecelendirme yapılacaktır.
 Yedek sorularda ayrıca eminlik puanı olacaktır. Yani cevapladığı soru ile ilgili 5 şıklı bir soruya daha cevap verecektir.
      Örnek soru 1: Hikâyenin ana kahramanı kimdir?
A) Sümeyye B) Melekler C) Mustafa D) Ufuk E) Ali dede
     Bu cevabınızdan ne kadar eminsiniz?
     A)Emin değilim B)Kararsızım C)Eminim D)Çok Eminim E)Kesinlikle Eminim
Buna göre doğru cevabı işaretleyip, eminlik derecesinden; kesinlikle eminim diyen öğrenci 5 puan alırken, çok eminim diyen öğrenci 4 puan, eminim diyen öğrenci 3 puan, kararsızım diyen öğrenci 2 puan, emin değilim diyen öğrenci ise 1 puan alacaktır.
            Eğer öğrenci yanlış cevap verip, eminlik derecesinden; kesinlikle eminim derse, -5 puan alır. Çok eminim derse, -4 puan alır. Eminim derse, -3 puan alır. Kararsızım derse, -2 puan alır.. Emin değilim derse, -1 puan alır. Yani toplam puanından bu puanlar düşülür
Buradaki amaç iki farklı öğrenci aynı cevabı vermiş (aynı şıkkı işaretlemiş) olsalar bile aralarındaki bilme derecelerinin farklılığını ortaya çıkarmak içindir.
11. Derneğimizden kaynaklanmayan internet ve elektrik kesintisi gibi durumlardan derneğimiz sorumlu değildir.
12. Burada belirtilmeyen durumlarda Ulued Yarışma Komisyonu’nun alacağı kararlar geçerli olacaktır.


© Copyright 2021  ULUED - Her Hakkı Saklıdır. [PEYKHANE]

Created with Mobirise - Go here