Deizm İddialarına Cevaplar


13 Mayıs 2018 Pazar
Bu yazı 13396 defa görüntülenmiştir

Deizmin İddiaları

Deizm felsefesinin iddia ettiği fikirleri iki maddede özetleyebiliriz:

  • Allah vardır. Kâinatı yaratmıştır. Fakat tabiat kanunlarının etkisiyle mekanik bir şekilde kendi kendine işleyen bir düzen kurmuştur. Bu düzeni kurduktan sonra bir daha âleme ve insana müdahale etmemiştir.
  • Gerçeğe götüren tek rehber akıldır. İnsan aklı dinlerin, peygamberlerin ve kitapların keşfettiği bütün hakikatleri keşfedebilir. Toplumsal düzen için gerekli ahlâkî ve idarî kanunları bulabilir ve koyabilir. Bundan dolayı da dinlere, peygamberlere ve kitaplara ihtiyaç yoktur.

Deistlerin Delilleri Yoktur

Deizm felsefesinin iddia ettiği sapık fikirleri, Risale-i Nur’un izahları çerçevesinde tek tek çürütmeden önce, şunu söylemekte fayda vardır: Bu felsefeyi savunanlar, iddialarını ispat etmek için hiçbir delil ileri sürmemektedirler. Sadece kuru bir yorumdan ibarettir söyledikleri. Yani nasıl inanmak istiyorlarsa öyle inanıyorlar.

Bu, çok temelsiz, alakasız, hakikatsiz ve komik bir durumdur. Öyle bir felsefe düşünün ki; on altıncı yüzyılın siyasî, dinî, kültürel ve ekonomik şartları içinde Avrupa’da doğsun, tahrif olmuş Hristiyanlığın ruhban sınıfı elinde istibdat aracı olarak kullanılmasına bir tepki olarak ortaya çıksın, lâkin 21. yüzyılda, esasta ve teferruatta Hristiyanlık ile hiçbir şekilde kıyaslanamayacak bir din olan İslâm’ın hâkim olduğu coğrafyalarda süratle yayılsın ve hiçbir delile de dayanmasın.

Şüphesiz ki bu kadar tutarsızlıklar ve alakasızlıklar içinde hiçbir delile de dayanmayan bir felsefenin, özellikle de gençler arasında bu kadar yayılma imkânı bulması, bu felsefenin çok daha farklı sebeplerle yayıldığını ve kabul gördüğünü göstermektedir.

Günahlarda Tiryaki Olmuş Nefislere Deizm Fikri Cazip Gelir

İnsan nefsi serbest, hür ve dilediği gibi yaşamayı arzu eder. Hiçbir kural, kaide, kanun ve yaptırımdan hoşlanmayan insan nefsine, şüphesiz ki bu felsefe tam bir serbestiyet ve hürriyet vaad etmektedir.

YAZININ TAMAMI 2018 MAYIS İRFAN MEKTEBİ SAYISINDA

Alıntı: http://irfanmektebi.com/2018/05/11/deizmin-iddialarina-risale-i-nurdan-cevaplar/


 ULUED 


Görüntülenme

Bu haber 13396 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

13 Mayıs 2018 Pazar