Öğrencilere Şirin Kalem Dergisi

13 Mayıs 2018 Pazar
Bu yazı 349 defa görüntülenmiştir

ŞİRİN KALEM ÇOCUK DERGİSİ

Çocuk eğitiminin birçok yolu vardır. Bunlardan en önemlisi aile ortamı, sonra okuldur diyebiliriz. Sonrasında çevre ve medyayı bu kanallar arasında sayabiliriz. Çok uzun zamandır çocuk eğitiminde, dergilerin de önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz.
Çocuklar dergi yoluyla eğlenip bilgilenirken aynı zamanda eğitilirler. Çocuk dergileri, çocukları eğitmenin yanı sıra onlara okuma alışkanlığı kazandırmakta, televizyon ve bilgisayar gibi kaynaklardan doğru istifade etmelerine veya zararlarından uzak kalmalarına vesile olmaktadır.
Bu nedenle Şirin Kalem Dergisi, çocukları eğiten, bilgilendiren, eğlendiren aynı zamanda onlara okuma kültürü yerleştirecek olan bir dergidir.

Kahramana Benzemek

Çocuklar çocukluk döneminde kendilerine çeşitli kahramanlar seçerler ve onlara benzemeye çalışırlar. Bunu bilen medya, çocuklar için devamlı kahraman üretir. Dikkat ederseniz kahramanları kendine model alan çocuklar, bu kahramanların yaptıklarını yapmakta ve söylediklerini söylemektedir. Hâlbuki bu kahramanlar, Batı temellidir ve çocuklarımıza Batı kültürünü aşılamaktadır. 
Şirin Kalem Dergisi, çocuklarımız için kendi kültürümüzden yetişmiş kahramanlar sunmaktadır. Ahlaksızlığı ve vahşeti telkin eden kahramanların yerine, bizim içimizden gelen Nurdan, giyimi, konuşması, davranışları, verdiği bilgilerle çocuklar için daha iyi bir model olabilecektir. 
Burhan’ı örnek alan çocuklar bilgiyi ve araştırmayı sevdiği, kültürüyle irtibat kurabildiği gibi; Mercan’ı örnek alan çocuklar sosyalleşecek ve girişimciliği öğrenebilecektir. Bilge İmam, dini ilimleri bildiği gibi müsbet ilimleri de bilen, çevreyi doğru tanıyan ve okuyan, çocukların her zaman danışıp görüşebileceği bir insan modeli olabilecektir. 

İnsanın 3 Yönünü Temsil Eden 3 Kahraman

İnsanın temel olarak 3 yönü olduğunu söyleyebiliriz: duygular, düşünceler ve davranışlar. Bazı insanlar duygu merkezli, bazılar düşünce merkezli, bazısı ise davranış yani hareket merkezlidir. Şirin Kalem, insanın üç yönünü temsil eden kahramanları çocuklarımıza rol model yaparak bu yönlerinin gelişmelerine vesile olmakta ve bu cihetiyle tüm çocuklara hitap etmektedir. 

Karakter Eğitimi

Şirin Kalem, aylık gündeme aldığı konularla vatan sevgisi, dürüstlük, cömertlik, vefa gibi ahlaki ve kültürel konuları işlemekte ve bu konuda çocuklara örnekler sunmaktadır. 
Şirin Kalem Çocuk Dergisi -sunduğu yerel kahramanları ile- çocuklarını eğitmek, bilgilendirmek, sağlam bir karaktere sahip kılmak ve onları televizyon ve bilgisayarın tehlikelerinden uzak tutmak isteyen ailelerin evlerinde bulundurmak isteyeceği bir dergidir. 
Şirin Kalem Çocuk Dergisi


 ULUED 


Görüntülenme

Bu haber 349 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

13 Mayıs 2018 Pazar