De ki: 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak (selîm) akıl sâhibleri ibret alır.
Zümer-9
E-Muallim
Üye/Sorumlu Girişi