Eğitimde Satırbaşı Dergisi

Eğitimde Satırbaşı, Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) yayın organıdır. 2010 yılında kurulan derneğimizin 2011 yılı Şubat ayında Ankara’da gerçekleştirdiği 1. Eğitim Şurasında oluşturulan Dergi Komisyonunun çalışmalarının neticesinde ilk sayımızı yayımladık.

Eğitimde Satırbaşı Dergisinin ilk sayısını milli ve manevi değerlerimize ayıralım istedik. 2011 yılı Mayıs sayısının dosya konusunu “Değerler Eğitimi” olarak belirledik. Dergimizin Türkiye’nin değişik illerinde okuyucusuyla buluşmasının ardından Dergi Komisyonumuz ilk çalışmasını aynı yılın Temmuz ayında Isparta’da yaptı. Dergimizin geleceğiyle ilgili önemli kararlar alındı. Sonraki çalışmalarımız ULUED’in mutad toplantılarındaki istişare ve değerlendirmelerle her geçen gün önemli bir aşamaya ulaştı.

Dergimiz, 2014 yılı itibariyle öğretmen, akademisyen ve araştırmacı kimlikli geniş yazar kadrosuna ulaştı. Her sayıda iki ayrı dosya konusu ele alınmakta, yazarlarımız farklı içerikli kıymetli yazılarıyla memleketimizde eğitim dergiciliği alanında önemli bir vazifeyi ifa etmektedir.

Eğitimde Satırbaşı Dergisi Geçmiş Sayıları


 ULUED