Hakkımızda

Uluslararası Eğitimciler DerneğiULUSLARARASI EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

İnsan fıtratına uygun eğitim sistemi ile nice alimler, üstadlar yetiştirmiş, harika eserlerle medeniyetler kurmuş, üç kıtada hüküm sürerek dünya barışını tesis etmiş, gönüller fethetmiş bir ecdadın torunları olarak; ecdadımızın mirasına sahip çıkmak adına, Milli ve manevi değerleri ile donanımlı, mukaddesata bağlı, vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven ve koruyan, çağın muktezası teknolojiyi kullanıp geliştirebilen, “beşikten mezara kadar ilim öğreniniz” emrini düstur edinen, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hükmünü rehber edinen bir nesil yetiştirmek ve yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile 2010 yılında Ankara’da Uluslararası Eğitimciler Derneği kuruldu.

ULUED’in yurtiçinden ve pek çok yurt dışı ülkelerden üyesi mevcut olup geniş yelpazeli üye dağılımı bulunmaktadır. Eğitim camiasının dışından da eğitime gönül veren kişiler, derneğimize üye olabilmektedirler. Kısa zamanda eğitim camiasının teveccühüne mazhar olan derneğimiz; yönetimiyle, bölge ve il temsilcileriyle beraber Türkiye çapındaki teşkilatlanmasını büyük ölçüde tamamlamıştır.


 ULUED